Hijas del viento / Haizearen kumeak

Laborioso y próspero 2022. Son 30 las cajas para aves insectívoras y rapaces nocturnas. Desde 1990. En Gipuzkoa. Abanderan Donostia, Astigarraga, Errenteria e Irun. Acompaña el cuaderno de campo y sus fotos. “¿Para cuándo otra inspección?” Preguntan quienes han ido. Quieren volver. Quieren vivir.

2022.a, beste urte oparoa, baita ahalegin handikoa ere. Hegazti intsektujale eta gaueko harraparientzako 30 kutxa. 1990etik. Gipuzkoan. Donostia, Astigarraga eta Errenteria, aparretan. Landa-koadernoa eta bere argazkiak, lagungarri. Noizko beste ikuskapen bat? Bertaratu direnen galdera klonikoa. Itzuli egin nahi dute. Bizi egin nahi dute.

Continuar leyendo «Hijas del viento / Haizearen kumeak»

El hongo y el roble conforman equipo

El bosquete rezuma salud. Las ramas de un roble centenario se extienden y conforman una esfera majestuosa entre robles de menor edad. Sus ramas y hojas permiten que la luz llegue al suelo y que las zarzas conformen un tupido sotobosque con flores para abejas, refugio para erizos y humedad para lombrices.

Basoa distiratsu dago. Ehun urte baino gehiagoko haritz baten adarrak (1. & 4. argazkiak) esfera erraldoi bat osatu arte zabaldu dira. Aldameneko haritz gazteek eremuaren edertasuna are gehiago borobildu dute. Haren adarrek eta hostoek argiari lurrerainoko pasabidea luzatu diote, sasiei oihanpe trinkoa osatzeari aukera emanez; horra hor erleentzako loreak, trikuentzako babeslekuak eta zizareentzako hezetasuna bezalako paradisuak, bakar batzuk aipatzearren.

Continuar leyendo «El hongo y el roble conforman equipo»

Chinche marrón marmolada – chinche apestosa marrón. Gipuzkoa, nuevo hogar para una chinche invasora

Recibe los nombres de chinche marrón marmolada, chinche marrón marmorada, chinche apestosa marrón, chinche hedionda marrón, chinche jaspeada marrón… (Halyomorpha halys) y ya se encuentra en una larga lista de municipios de Gipuzkoa. En nuestro entorno, la hemos observado en Donostia, Astigarraga y Oiartzun.

Procede de Corea, China y Japón. La podemos observar en las grietas de edificios, en el interior de domicilios y de automóviles o succionando la savia del arbolado urbano. En países como Chile, Argentina y Estados Unidos ha sido declarada plaga por el daño causado a los cultivos. Ninguno de estos países ha conseguido erradicarla. En algunas regiones de Italia, esta chinche ha dañado y anulado el 50% del cultivo de peras, incidiendo directamente en la carestía del producto.

Armarri-zimitz jaspeztatua da (Halyomorpha halys) eta dagoeneko Gipuzkoako udalerrien zerrenda luze batean dago. Gure inguruan, Donostian, Astigarragan eta Oiartzunen ikusi dugu.

Korea, Txina eta Japonen du jatorria. Eraikinen arrailduretan, etxe eta autoen barnealdean edota hiriko zuhaitzen izerdia xurgatuz ikus dezakegu.

Continuar leyendo «Chinche marrón marmolada – chinche apestosa marrón. Gipuzkoa, nuevo hogar para una chinche invasora»

El bosquete del lirón gris

En Astigarraga, Errenteria, Donostia…

Como todos los veranos y otoños, el lirón gris (Glis glis), ha vuelto para hospedarse en las cajas nido. Allí construye su nido para descansar y/o parir a sus crías; otras veces, transforma la caja nido en una despensa de bellotas y castañas.

Astigarragan, Errenterian, Donostian…

Uda eta udazken guztietan bezala, muxar grisa (Glis glis) habia-kutxetan ostatu hartzeko itzuli da. Bertan, atseden hartzeko edota kumeak erditzeko habia egiten du; beste batzuetan ordea, ezkurrak eta gaztainak pilatzen ditu, habia-kutxa biltegi bilakatuz.

Continuar leyendo «El bosquete del lirón gris»

Marrutxipi descenso al infierno

Nos dieron la noticia en septiembre de 2021. Un nuevo acceso a la variante en Marrutxipi, Intxaurrondo. 12,5 millones iniciales.

¿La semilla del proyecto? La estación de autobuses de Donostia. Se iba a construir en Riberas. Multimodal y moderna, propia del siglo XXI: Euskotren – Renfe – Dbus. Intereses políticos y económicos acordaron deshacer el proyecto de intermodalidad para la estación de autobuses castigando a la población de los pueblos de Gipuzkoa que utiliza EuskoTren e inventar otra ubicación, sin conexión a Euskotren y que impulsaría el coche privado: Egia. Luego llegarían largas y continuas horas de retenciones al Paseo de Bizkaia.

2021eko irailean albistearen berri eman ziguten. Saihesbiderako sarbide berria Marrutxipin (Intxaurrondo, Donostia). 12,5 milioi hasierako aurrekontua.

Proiektuaren hazia? Donostiako autobus geltokia. Erriberan eraikitzekoa zen. Multimodala eta modernoa, XXI. mendekoa: Euskotren – Renfe – Dbus. Interes politiko eta ekonomikoek autobus geltokirako intermodalitate proiektua desegitea erabaki zuten, EuskoTren erabiltzen duen Gipuzkoako herrietako biztanleak zigortuz eta beste kokapen bat asmatuz, Euskotrenekin loturarik izan gabe eta auto pribatua bultzatuko zuena: Egia. Gero, Bizkaia Pasealekura auto-ilara luzeak eta etengabeak iritsiko ziren.

Continuar leyendo «Marrutxipi descenso al infierno»

Tala masiva en Marrutxipi

Ya están talando los 542 árboles colosales en Marrutxipi – Intxaurrondo (Donostia) 

180 árboles están en terreno municipal y 362 en terreno de Diputación. Las autoridades han hecho caso omiso a los ruegos de la gente para que no talen el arbolado. La concejala de ecología y el diputado foral de Medio Ambiente NO han luchado para preservar el arbolado y con sus silencios han favorecido el arboricidio. En el lugar pretenden construir una salida a la variante que no ha pedido nadie. En septiembre de 2021 los gobiernos municipal y foral afirmaron y reafirmaron mediante declaraciones públicas que no habría afección al entorno.

 

542 zuhaitz erraldoiak mozten ari dira Marrutxipin – Intxaurrondon (Donostia)

180 zuhaitz udaleko lursail batean daude eta beste 362 zuhaitzak Foru Aldundiaren aldameneko beste lursailean. Agintariek ez diete jaramonik egin zuhaitzak ez botatzeko jendearen eskariei. Ekologiako zinegotzia eta Ingurumeneko foru diputatua EZ dira borrokatu zuhaiztia babesteko, eta beren isiltasunekin arborizidioa bultzatu dute. Bertan, inork eskatu ez duen saihesbiderako irteera bat eraiki nahi dute. 2021eko irailean, udal eta foru gobernuburuek adierazpen publikoen bidez ingurumenean ez zela kalterik izango berretsi zuten.

Continuar leyendo «Tala masiva en Marrutxipi»

2021, otro buen año en las cajas-nido de Parkea Bizirik

 1. EUSKARA / 2. CASTELLANO / 3. FRANÇAISE / 4 .ENGLISH / 5. SUOMI

1. EUSKARA

Gure planeta, Lurra, maitearen lagun agurgarriak:

Donostiako elkarte naturzale bat gara. Parkea Bizirik “kukulunbera” dugu izena. Boluntarioak gara eta naturaren aldeko lana egiten dugu. Komunikatu bat eta bideo eder bat mundu osoko jendartearekin partekatu nahi dugu. Hegaztientzako habia-kutxen 30 urtetik gorako lanaren emaitzari buruzkoa da. Helburua, emozioak eta ezagutza zabaltzea da eta, aldi berean, Natura zaintzeko eta kontserbatzeko asmoz, mundu osoko jendartea antzeko gauzak egiten gonbidatzea.

Komunikatua eta bideoa 5 hizkuntzatan daude (euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez eta finlandieraz edo suomieraz). Honekin batera 3 argazki, komunikatua eta bideoaren helbidea YouTube-n bidaltzen dizkizuegu. Eskerrik asko mezu naturzalea zabaltzen laguntzeagatik.

Ikusi eta gozatu bideoa: 2021, beste urte on bat parkea Bizirik-eko habia-kutxetan


2. CASTELLANO

Estimados amigos y amigas de nuestro querido Planeta, La Tierra.

Somos una Asociación Naturalista de Donostia / San Sebastián. Nos llamamos Parkea Bizirik “Kukulunbera”. Somos voluntarios y trabajamos a favor de la Naturaleza. Queremos compartir con todo el mundo un comunicado y un video sobre los resultados del trabajo de más de 30 años con cajas-nido para las aves. El objetivo es difundir emociones y conocimiento e invitar a la gente de todo el mundo a que haga cosas parecidas para cuidar y conservar la Naturaleza.

El comunicado y el video están en 5 idiomas (euskera, castellano, francés, inglés y finlandés o suomi). Os adjuntamos 3 fotos, el comunicado y la dirección del vídeo en YouTube. Muchas gracias por colaborar en la difusión del mensaje naturalista.

Visualiza y disfruta el vídeo: 2021, otro buen año en las cajas-nido de Parkea Bizirik


3. FRANÇAISE:

Chers amis et amies de notre chère planète, la Terre.

Nous sommes une association naturaliste de Donostia / Saint-Sébastien et nous nous appelons Parkea Bizirik «Kukulunbera». Nous sommes des bénévoles et nous travaillons en faveur de la nature. Nous voulons partager avec tout le monde un communiqué et une vidéo sur les résultats de plus de 30 ans de travail avec les nichoirs pour oiseaux. L’objectif est de diffuser des émotions et des connaissances et d’inviter les gens du monde entier à faire des choses similaires pour prendre soin de la nature et la conserver.

Le communiqué et la vidéo sont en 5 langues (basque, espagnol, français, anglais et finlandais). Nous joignons 3 photos, le communiqué et l’adresse de la vidéo sur YouTube. Merci beaucoup pour votre collaboration à la diffusion du message naturaliste.

Regardez et appréciez la vidéo : 2021, encore une bonne année dans les nichoirs de Parkea Bizirik


4. ENGLISH:

Dear friends of our planet Earth:

We are a naturalist association based in Donostia / San Sebastian, in the Basque Country of Europe. Our association is called Parkea Bizirik “Kukulunbera” and we are a group of volunteers working to protect and care for the natural world. We would like to share a newsletter and a video about the result of our over 30 years of work with nesting boxes for birds. Our objective is to spread emotions and knowledge, and to invite people around the world to get involved in similar projects.

The newsletter and video are in 5 languages (Basque, Spanish, French, English and Finnish). Attached below you will find three photographs, the newsletter, and the YouTube video address.

Thank you for your collaboration in spreading our message.

Watch and enjoy the video: 2021, another good year for the nesting boxes of Parkea Bizirik


5. SUOMI

Hyvä planeettamme maan ystävät

Olemme luonnonsuojelijoiden yhdistys Donostian / San Sebastianista, Baskimaalta. Nimemme on Parkea Birizik (Elävä puisto) ”Kukulunbera”. Toimimme vapaaehtoisvoimin luonnon suojelemisen puolesta. Haluamme jakaa tiedotteen ja videon yli kolmenkymmenen vuoden työstämme linnunpönttöjen parissa. Tarkoituksenamme on jakaa elämyksiä ja levittää tietoa sekä kutsua ihmisiä kaikkialta maailmasta tekemään samanlaisia asioita luonnon hoitamiseksi ja suojelemiseksi.

Tiedote ja video ovat viidellä kielellä (baskinkieleksi, espanjaksi, ranskaksi, englanniksi, suomeksi). Liitämme mukaan kolme valokuvaa, tiedotteen ja Youtube kanavan osoitteen.

Kiitos tämän luontoon liittyvän tiedotteen levittämisestä.

Katso ja nauti videosta: 2021, jälleen hyvä vuosi Parkea Bizirik (Elävä puisto)- yhdistyksen linnunpöntöissä

Destrozan el nido de la ánade azulona en la isleta del estanque de la Plaza Ramón Labaien de Donostia

Una habitual, como todos los años. Llevaba incubando en la isleta del estanque de la Plaza Plaza Ramón Labaien (antes, Plaza Santa Catalina), un par de semanas. Los nacimientos estaban previstos para finales de marzo.

Ohikoa, urtero bezala. Duela aste pare batetik, Plaza Ramón Labaien plazako (lehen, SantaKatalina plaza), urmaeleko irlatxoan kolka (inkubatzen) zegoen. Jaiotzak martxoaren amaierarako  aurreikusita zeuden.

Continuar leyendo «Destrozan el nido de la ánade azulona en la isleta del estanque de la Plaza Ramón Labaien de Donostia»

El cisne hembra de la plaza Gipuzkoa lleva dos meses y medio incubando dos huevos de yeso (2)

La condena del gobierno municipal al cisne hembra de la plaza Gipuzkoa de la ciudad de San Sebastián a incubar huevos falsos se amplía 1 mes más, habiendo cumplido ya 3/4 partes del castigo

Aunemos energías para trasladar conocimiento técnico a los gobernantes y corregir decisiones crueles y erróneas

Udal gobernuak Donostiako Gipuzkoa plazako beltxarga emeari arrautza faltsuak txitatzera ezarr

 

itako kondena beste hilabete batez luzatu dio, eta dagoeneko zigorraren 3/4-ak bete ditu.

Batu ditzagun energiak agintariei ezagutza teknikoa helarazteko eta erabaki krudel eta okerrak zuzentzeko

Continuar leyendo «El cisne hembra de la plaza Gipuzkoa lleva dos meses y medio incubando dos huevos de yeso (2)»

El cisne hembra de la plaza Gipuzkoa lleva dos meses y medio incubando dos huevos de yeso

Hay tres ejemplares en el estanque, de los cuales dos son pareja. A comienzos de primavera construyeron el nido detrás de la caseta y a primeros de abril pusieron al menos 5 huevos de color verde pálido. En condiciones normales, la incubación se prolonga durante 35 días. El macho de la Plaza Gipuzkoa, físicamente más fuerte, permanece la mayor parte del tiempo junto a su compañera, para si procede, hacer frente a perros y personas hooligans.

Hiru ale daude urmaelean, eta horietako bi bikotea dira. Udaberriaren hasieran, habia etxolaren atzean egin zuten, eta apirilaren hasieran, gutxienez 5 arrautza berde argi errun zituzten. Baldintza normaletan, inkubazioa 35 egunez luzatzen da. Gipuzkoa Plazako arra, fisikoki indartsuagoa, bere bikotekidearekin denbora gehienean egoten da, hala badagokio, hooliganei eta txakurrei aurre egiteko.

Continuar leyendo «El cisne hembra de la plaza Gipuzkoa lleva dos meses y medio incubando dos huevos de yeso»