El bosquete del lirón gris

En Astigarraga, Errenteria, Donostia…

Como todos los veranos y otoños, el lirón gris (Glis glis), ha vuelto para hospedarse en las cajas nido. Allí construye su nido para descansar y/o parir a sus crías; otras veces, transforma la caja nido en una despensa de bellotas y castañas.

Astigarragan, Errenterian, Donostian…

Uda eta udazken guztietan bezala, muxar grisa (Glis glis) habia-kutxetan ostatu hartzeko itzuli da. Bertan, atseden hartzeko edota kumeak erditzeko habia egiten du; beste batzuetan ordea, ezkurrak eta gaztainak pilatzen ditu, habia-kutxa biltegi bilakatuz.

Continuar leyendo «El bosquete del lirón gris»

Libro Parque Kristina Enea – Gladys: historia, flora y fauna.

(Euskeraz beherago)

• Libro PARQUE KRISTINA ENEA – GLADYS. HISTORIA – FLORA – FAUNA.

• Es un libro excepcional al que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco le ha otorgado la máxima puntuación entre 64 proyectos presentados en todo Euskadi.

• La calidad de los textos se enriquece con fotografías nunca antes publicadas.

• La Historia comprende 3 apartados: El duque de Mandas, Gladys del Estal e Historia Reciente. La Flora se divide en flora autóctona y alóctona. Está representada por 71 especies de árboles espectaculares. La Fauna aparece representada por invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves semidomésticas, aves silvestres y mamíferos. Se detallan y describen 115 especies de animales.

• El libro se ha completado con el apartado lo que no nos dicen del Urumea y con otro sobre Legislación Medioambiental.

• Son 687 páginas y 943 fotografías espectaculares, en su mayoría, a todo color. Formato: 31 x 24 cm.

• Distribuimos ejemplares en euskara y castellano.

• Dónde conseguirlo: info@parkeabizirik.org

• Precio: 20 €.

Todo lo que debes saber del Parque

Ver Galería de imágenes del libro


 

• KRISTINA ENEA – GLADYS. HISTORIA – FLORA – FAUNA liburua

• Apartako liburua da. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak Euskadi osoan aurkeztutako 64 proiekturen artean puntuaketarik gorena luzatu dio.

• Testuen kalitatea bikaina da eta argazkiak inoiz lehenago argitaratu ez diren irudi ikusgarriak dira.

• Historiak 3 atal ditu: Mandasko dukea, Gladys del Estal eta Oraintsuko Historia.

• Florak bi atal ditu, autoktonoa eta aloktonoa eta 71 zuhaitz espezie ikusgarriz osatuta dago.

• Fauna, ornogabeek, arrainek, anfibioek, narrastiek, hegazti erdi etxekotuek, hegazti basatiek eta ugaztunek osatzen dute. 115 animalia-espezie zehazten eta deskribatzen dira.

• Liburua, Urumeaz esaten ez digutena eta Ingurumen Legegintza atalekin osatuta
dago.

• 687 orrialde eta 943 argazki zirraragarriak erakusten ditu. Formatu handia du: 31 x 24 cm.

• Euskarazko eta gaztelaniazko aleak banatzen ditugu.

• Non eskuratu: info@parkeabizirik.org

• Prezioa: 20 €

Parkeari buruz jakin beharrekoa

Liburuaren irudi-galeria ikusi

Los cárabos de Aiako Harria repiten y crían en la caja-nido de Parkea Bizirik

Ha sido casi milagroso. El devastador incendio que se inició en Bera (Nafarroa) y calcinó 2000 hectáreas (400 de ellas pertenecientes al Parque Natural de Aiako Harria, Gipuzkoa) entre el 20 y 21 de febrero de este año fue apagado por bomberos a escasos metros de donde se encuentra la caja-nido para el cárabo. Para entonces ya la habíamos limpiado y acolchado. Estaba preparada para ellos.

Iragarpen guztien aurka lortu dute. Aurtengo otsailaren 20tik 21era bitartean, Beran (Nafarroa) piztu zen suteak 2000 hektarea kiskali zituen (horietatik 400 Aiako Harria Parke Naturalekoak, Gipuzkoa). Suhiltzaileek urubiarentzako habia-kutxa dagoen tokitik metro gutxitara sua itzaltzea lortu zuten. Ordurako, kutxa garbituta eta atonduta zegoen, prest.

Continuar leyendo «Los cárabos de Aiako Harria repiten y crían en la caja-nido de Parkea Bizirik»

Sigue adelante la temporada de cría de aves insectívoras en las cajas nidos de Parkea Bizirik

En Donostia, Errenteria, Astigarraga, Irun… La mayoría de los carboneros y herrerillos comenzaron a llevar musgo al interior de las cajas a principios de abril. Trabajan mucho. Algunas capas de musgo son de 5 cm., otras de hasta 20. Sobre la superficie de éstas conforman una semiesfera que forran con lana natural. Al abrir la caja para realizar las inspecciones predominan 2 colores; el verde del musgo en toda la superficie vertical, y el blanco de la lana vegetal en la superficie superior horizontal.

Donostian, Errenterian, Astigarragan, Irunen… Kaskabeltz eta amilotx gehienak apirilaren hasieran kutxen barrura goroldioa eramaten hasi ziren. Lan mordoa egiten dute. Goroldio geruza batzuk 5 cm-koak dira, beste batzuk 20 cm-koak. Hauen gainazalean, artile naturalez forratzen duten esfera erdi bat osatzen dute. Ikuskapenak egiteko kutxa irekitzean, 2 kolore nagusitzen dira; goroldioaren berdea gainazal bertikal osoan, eta landare-artilearen zuria goiko gainazal horizontalean.

Continuar leyendo «Sigue adelante la temporada de cría de aves insectívoras en las cajas nidos de Parkea Bizirik»

Ya hemos preparado la caja-nido para el cárabo en Aiako Harria

Pusieron dos huevos, eclosionó uno y los padres sacaron con éxito su cría. A finales de primavera
la cría del cárabo (Strix aluco) abandonó la caja pero no uno de sus progenitores, que siguió utilizándola
como morada. Sin embargo, esto no fue motivo suficiente para que un enjambre de abejas (Apis melífera) la ocupara días después. El hecho de que las abejas desalojen a los cárabos de las cajas-nido ocurre con cierta frecuencia. La multitud salía y entraba a cada momento. Su actividad aumentó durante los días
calurosos del verano. Allí establecieron la colonia y construyeron unos panales en disposición vertical
desde el techo a la base de la caja-nido.

Bi arrautza errun zituzten, bat eklosionatu eta, jaio zen txita, gurasoek arrakastaz hazi zuten.
Udaberriaren amaieran, urubiaren kumeak (Strix aluco) kutxa utzi zuen, baina ez ordea bere gurasoetako
bat, bizileku bezala erabiltzen jarraitu zuena. Egun batzuk geroxeago erle (Apis melífera) multzo edo
erlekume bat iritsi, urubia kanporatu eta habia-kutxaren jabe egin zen. Erleek urubiak habia-kutxetatik
ateratzea maiztasun jakin batekin gertatzen da. Erle-mordoa uneoro irteten eta sartzen zen. Bere
aktibitatea udako egun beroetan handitu zen. Han kolonia ezarri zuten eta habia-kutxaren sabaitik
oinarriraino abaraska bertikalak eraiki zituzten.

Continuar leyendo «Ya hemos preparado la caja-nido para el cárabo en Aiako Harria»

Prórroga exposición fotográfica «30 años con cajas-nido»

La Asociación Naturalista Parkea Bizirik comunica que la exposición fotográfica “30 años con cajas-nido” que actualmente se encuentra en el subterráneo de Egia permanecerá expuesta hasta el 31 de enero.

Parkea Bizirik Elkarte Naturzaleak, Egiako lurpeko igarobidean «30 urte habia-kutxekin» argazki-erakusketa urtarrilaren 31ra arte ikusgai egongo delaren berri ematen dizue.

Continuar leyendo «Prórroga exposición fotográfica «30 años con cajas-nido»»

Exposición fotográfica en el subterráneo de Egia de Donostia: 30 años con cajas-nido.

 

(en castellano más abajo)

Donostiako Egiako Lurpeko pasabidean argazki erakusketa.
30 urte habia-kutxekin.2020.11.29 / 2021.01.02

Lagun horiek:

Parkea Bizirik-ek Donostiako Egiako lurpeko pasabidean antolatu duen ARGAZKI ERAKUSKETA BIKAINERA gonbidatzen zaitu. Bertan, kumatzeko, atseden hartzeko eta bizitzeko erabiltzen dituzten hegazti eta ugaztun txikien argazki ikusgarriak erakusten dira.

30 urte hauetan 7200 ikuskapen egin dira eta 2371 hegazti habia-kutxetatik atera eta munduan barrena hedatu dira. Lan hori guztia boluntariotzatik gauzatu da.
Erakusketa, 2020ko azaroaren 29tik 2021eko urtarrilaren 2ra, ikusgai egongo da.

Argazki erakusketaren egilea Joseba Gurutz de Vicente naturzale egiatarra eta donostiarra da, «Kristina Enea – Gladys Parkea. Historia – Flora – Fauna» liburuaren egilea ere badena.
Ikusi prestatu dugun bideo hau eta, egoki baderitzozu, zabaldu ezazu gure planeta maitearen kontserbazioarekin laguntzeko, Lurra.

 

Exposición fotográfica en el subterráneo de Egia de Donostia.
30 años con cajas-nido.
29.11.2020 / 02.01.2021 Parkea Bizirik.

Estimadas amigas:

Parkea Bizirik te invita a la EXTRAORDINARIA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA que ha organizado en el subterráneo de Egia de Donostia donde se muestran fotografías espectaculares de las aves y pequeños mamíferos que utilizan las cajas-nido para criar, descansar y vivir.

Durante estos 30 años se han realizado 7200 inspecciones y han salido al mundo exterior 2371 aves. Todo este trabajo se ha realizado desde el voluntariado. La exposición permanecerá en el subterráneo del 29.11.2020 al 02.01.2021.

El autor de la exposición fotográfica es el naturalista egiatarra y donostiarra Joseba Gurutz de Vicente, autor también del libro «Parque Kristina Enea – Gladys. Historia – Flora – Fauna»
Observa este video que hemos preparado y, si lo consideras oportuno, difúndelo para colaborar con la conservación de nuestro querido planeta, la Tierra.