Hondalea hondamena

La industria turística quiere más dinero. No le importa a cambio de deteriorar qué. El alcalde de Donostia-San Sebastián ha anunciado que pretende ampliar las visitas guiadas para la promoción de la escultura Hondalea en la isla Santa Klara. Quieren llevar a la isla del 1 al 16 de abril cuantos turistas sean necesarios y, consolidado el periodo estival, también ansían ampliar la oferta, durante el resto del año, a demanda. Ante esta situación, los cuatro colectivos firmantes denunciamos el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de los acuerdos sobre la limitación de las visitas en la isla, y alertamos una vez más, de las consecuencias negativas que el uso turístico de la isla, promovido por la instalación de “Hondalea”, tiene sobre el entorno ecológico y social de Santa Klara.

Industria turistikoak diru gehiago nahi du. Ez zaio axola zer suntsitu trukean. Donostiako alkateak iragarri duenez, Santa Klara uhartean Hondalea eskultura sustatzeko bisita gidatuak gehitu nahi ditu. Apirilaren 1a eta 16a bitartean, behar beste turista eraman nahi dituzte uhartera. Horrela, behin udako garaia egonkortuta, Udalak urtean zehar eskaintza zabaltzeko asmoa ere badu, eskaeraren arabera. Egoera horren aurrean, dokumentu hau sinatzen duten lau kolektibook salatu nahi dugu erabaki honen bidez Udalak uhartean bisitak mugatzearen inguruko akordioak apurtzen dituela, eta ohartarazi nahi dugu, beste behin ere, Hondalea instalazioaren bidez uhartean sortutako erabilera turistikoak ondorio kaltegarriak dituela Santa Klarako ingurune ekologiko eta sozialean.

(Euskeraz beherago)

A raíz de la intervención en el faro de la isla y la instalación de Hondalea, durante 2019 y 2020, los cuatro colectivos firmantes se reunieron varias veces, con miembros del gobierno municipal y de la empresa promotora de la obra escultórica. El objetivo de tales encuentros fue el de establecer límites y condiciones al desarrollo de la actividad turística en la isla, a fin de acotar su indudable impacto sobre el ecosistema, biota y patrimonio histórico, así como en el uso que las y los donostiarras popularmente le han dado. Concretamente, durante dichas reuniones se pusieron sobre la mesa limitaciones de horarios, temporalidad, límite de aforo, así como el límite a la ampliación de servicios e infraestructuras vinculadas a las visitas en la isla.

Ante el anuncio de ampliación del calendario de visitas, hoy vemos cómo lo acordado hace dos años se rompe de forma unilateral, en pro de una mayor afluencia de visitantes en la isla, cediendo así más espacio a la dinámica turistificadora que, día tras día, amenaza con destruir los espacios naturales de la ciudad.

La isla es la casa de las aves marinas y abril coincide plenamente con la nidificación en el suelo de sus moradoras. Una semana para construir el nido, 1 mes para incubar y mes y medio para atender a las crías. Todo ello, en un pedazo de tierra de 5,4 hectáreas. Santa Klara consta también de especies protegidas como el brezo de mar (Frankenia Leavis), la lagartija parda de la isla (Podarcis liolepis), el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la gaviota sombría (Larus fuscus) y el gavión atlántico (Larus marinus). Además, una gran colonia de gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) vive y se reproduce en el enclave.

La obra de Cristina Iglesias “Hondalea”, ubicada en el faro de la isla se convierte, según sus promotores, “en un símbolo de la defensa de causas ecológicas y de la conservación medio ambiental”. Nada más lejos de la realidad, dicha “intervención artística” se suma hoy a la lista de amenazas que históricamente han pesado sobre el ecosistema de la isla. Asimismo, la instalación, que ya es discriminatoria y contraviene la ley de accesibilidad para personas de movilidad reducida, requerirá además de nuevas infraestructuras de salvamento para atender las emergencias sanitarias en caso de abrirse fuera de la temporada oficial.

Más allá de los efectos negativos sobre el ecosistema propio de la isla, Hondalea es en sí misma una operación turística a gran escala que contribuye a engrasar la maquinaria turistificadora en Donostia para satisfacer los intereses privados que mueve el mercado turístico. Un engranaje más, un nuevo atractivo turístico como la escultura del faro, en una ciudad en la que los procesos de turistificación precarizan día tras día y de forma cada vez más evidente la vida de sus vecinos y vecinas.

A pesar de que Hondalea en un principio había sido anunciado como un “regalo” de Cristina Iglesias al pueblo donostiarra, partió de un presupuesto inicial de 1,5 millones que ascendió paulatinamente hasta los 5 millones de euros públicos costeados con los impuestos de los contribuyentes donostiarras, motivando que fiscalía abriera una investigación. Asimismo, sus promotores aseguraron que la afección al medio natural sería prácticamente inexistente y que, además, se utilizaría para promover los valores naturales de la isla. Estos son precisamente, los aspectos de primer orden que hoy siguen amenazados.

Por todo ello, SOLICITAMOS AL GOBIERNO MUNICIPAL:

  • Que se proceda al cumplimiento de los acuerdos con las asociaciones firmantes sobre temporalidad, aforos, horarios, límites a dotaciones y a ampliaciones de nuevos servicios e infraestructuras en la isla.

  • Que de ninguna manera se procedan a realizar visitas a la isla en plena primavera, cuando las aves marinas nidifican en el suelo.

  • Que se proteja y restaure la Naturaleza en la isla.

Visualiza estos videos sobre la realidad de la isla:

ITSASARGIRAKO BIDEXKA: https://youtu.be/3YIMaN0n0nQ

CAMINITO AL FARO, ISLA SANTA CLARA: https://youtu.be/oquizQtEDcM

HABITATAREN SUNTSIKETA – DESTRUCCION HÁBITAT https://youtu.be/7mSWCyzxdSs

En Donostia / San Sebastián, a 16 de marzo de 2023

Bizilagunekin Plataforma / Haritzalde / Eguzki / Parkea Bizirik


2019an eta 2020an, uharteko itsasargian Hondalea jartzeko esku-hartzearen aurrean, lau kolektibo sinatzaileok hainbat bilera egin genituen udal gobernuko kideekin, baita eskulturaren sustatzaile den enpresako kideekin ere. Topaketa horien helburua zen uhartean turismo-jardueraren handitzeari mugak jartzea eta azpiegitura honek ekosisteman, biotan, ondare historikoan eta donostiarrok uharteari eman dioten erabileran duen eragin negatiboa murriztea. Hain zuzen, bilera horietan ordutegia, egutegia eta bisitari kopurua mugatzea jarri ziren mahai gainean, baita uharteko bisitei lotutako zerbitzuak eta azpiegiturak murriztea ere.

Egun, bisiten egutegia luzatzearen berriaren aurrean, duela bi urte adostutakoa alde bakarretik hausten dela ikusten dugu. Berriro, uhartera bisitari gehiago etortzearen alde jokatzen da, eta leku gehiago uzten zaio egunero hiriko natur guneak mehatxatzen dituen dinamika turistifikatzaileari.

Uhartea itsas hegaztien etxea da, eta apirilean bertako biztanleek lurrean habia egiten duten garaia da. Astebete habia egiteko, hilabete txitatzeko eta hilabete eta erdi kumeak zaintzeko. Hori guztia 5,4 hektareako lur zatian. Santa Klarak babestutako espezieak ere baditu, hala nola Frankenia Leavis izeneko txilarra, Uharteko Sugandila (Podarcis liolepis), Ubarroi mottoduna (Phalacrocorax aristotelis), kaio Iluna (Larus fuscus) eta Kaio Atlantikoa (Larus marinus). Gainera, kaio hankahorien kolonia handi bat (Larus michahellis) enklabe horretan bizi eta ugaltzen da.

Sustatzaileen esanetan, uharteko itsasargian kokatutako Cristina Iglesiasen Hondalea “arrazoi ekologikoen defentsaren eta ingurumenaren kontserbazioaren sinbolo da”. Errealitatetik urrun, esku- hartze artistikoa Santa Klarako ekosisteman historikoki eragina izan duten mehatxuen zerrendara gehitu dezakegu. Era berean, instalazioa diskriminatzailea da eta mugikortasun mugatuta duten pertsonentzako irisgarritasun-legea urratzen du. Gainera, salbamendu-azpiegitura berriak beharko ditu osasun-larrialdiei erantzuteko, uda-denboraldi ofizialetik kanpo irekiz gero.

Uharteko ekosisteman izandako eragin negatiboez haratago, Hondalea bere baitan eskala handian Donostiako makinaria turistikoari begirako operazio bat da, negozio turistikoak mugitzen dituen interes pribatuak asetzeko. Engranaje bat gehiago, itsasargiko eskultura erakargarritasun turistiko berri bat bihurtu, turistifikazio prozesuek gero eta nabarmenago auzokideen bizitza prekarizatzen duten hirian.

Hasiera batean, Hondalea Cristina Iglesiasek Donostiarrei egindako opari gisa iragarri bazen ere, 1,5 milioi euroko hasierako aurrekontuarekin abiatu zen. Aurrekontu hori pixkanaka 5 milioi euro publikoetara iritsi zen, Donostiako zergadunek ordainduta eta, horren ondorioz, fiskaltzak ikerketa bat ireki zuen. Lanaren instalazioa iragarri zenean, sustatzaileek ziurtatu zuten faroko esku-hartzeak ez ziola irlako ingurune naturalari eragingo, are gehiago, uhartearen balio naturalak sustatzeko erabiliko zela. Hain zuzen ere horiek dira gaur egun mehatxupean jarraitzen duten arloak.

Horregatik guztiagatik, UDAL GOBERNUARI ESKATZEN DIOGU:

  • Elkarteekin denboraldiei, edukierei, ordutegiei, dotazioei, eta uharteko zerbitzu eta azpiegitura berrien handitzeei buruz egindako akordioak betetzea.
  • Udaberrian, itsas hegaztiek lurrean habiak egiten dituzten garaian, uhartera bisitarik ez egitea.
  • Santa Klarako natura babestea eta berrezartzea. Ikus itzazu uhartearen inguruko bideo hauek:

ITSASARGIRAKO BIDEXKA: https://youtu.be/3YIMaN0n0nQ

CAMINITO AL FARO, ISLA SANTA CLARA: https://youtu.be/oquizQtEDcM

HABITATAREN SUNTSIKETA – DESTRUCCION HÁBITAT https://youtu.be/7mSWCyzxdSs

Donostian, 2023ko martxoaren 16an
Bizilagunekin Plataforma / Haritzalde / Eguzki / Parkea Bizirik

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.