Marrutxipi descenso al infierno

Nos dieron la noticia en septiembre de 2021. Un nuevo acceso a la variante en Marrutxipi, Intxaurrondo. 12,5 millones iniciales.

¿La semilla del proyecto? La estación de autobuses de Donostia. Se iba a construir en Riberas. Multimodal y moderna, propia del siglo XXI: Euskotren – Renfe – Dbus. Intereses políticos y económicos acordaron deshacer el proyecto de intermodalidad para la estación de autobuses castigando a la población de los pueblos de Gipuzkoa que utiliza EuskoTren e inventar otra ubicación, sin conexión a Euskotren y que impulsaría el coche privado: Egia. Luego llegarían largas y continuas horas de retenciones al Paseo de Bizkaia.

2021eko irailean albistearen berri eman ziguten. Saihesbiderako sarbide berria Marrutxipin (Intxaurrondo, Donostia). 12,5 milioi hasierako aurrekontua.

Proiektuaren hazia? Donostiako autobus geltokia. Erriberan eraikitzekoa zen. Multimodala eta modernoa, XXI. mendekoa: Euskotren – Renfe – Dbus. Interes politiko eta ekonomikoek autobus geltokirako intermodalitate proiektua desegitea erabaki zuten, EuskoTren erabiltzen duen Gipuzkoako herrietako biztanleak zigortuz eta beste kokapen bat asmatuz, Euskotrenekin loturarik izan gabe eta auto pribatua bultzatuko zuena: Egia. Gero, Bizkaia Pasealekura auto-ilara luzeak eta etengabeak iritsiko ziren.

Continuar leyendo «Marrutxipi descenso al infierno»

Tala masiva en Marrutxipi

Ya están talando los 542 árboles colosales en Marrutxipi – Intxaurrondo (Donostia) 

180 árboles están en terreno municipal y 362 en terreno de Diputación. Las autoridades han hecho caso omiso a los ruegos de la gente para que no talen el arbolado. La concejala de ecología y el diputado foral de Medio Ambiente NO han luchado para preservar el arbolado y con sus silencios han favorecido el arboricidio. En el lugar pretenden construir una salida a la variante que no ha pedido nadie. En septiembre de 2021 los gobiernos municipal y foral afirmaron y reafirmaron mediante declaraciones públicas que no habría afección al entorno.

 

542 zuhaitz erraldoiak mozten ari dira Marrutxipin – Intxaurrondon (Donostia)

180 zuhaitz udaleko lursail batean daude eta beste 362 zuhaitzak Foru Aldundiaren aldameneko beste lursailean. Agintariek ez diete jaramonik egin zuhaitzak ez botatzeko jendearen eskariei. Ekologiako zinegotzia eta Ingurumeneko foru diputatua EZ dira borrokatu zuhaiztia babesteko, eta beren isiltasunekin arborizidioa bultzatu dute. Bertan, inork eskatu ez duen saihesbiderako irteera bat eraiki nahi dute. 2021eko irailean, udal eta foru gobernuburuek adierazpen publikoen bidez ingurumenean ez zela kalterik izango berretsi zuten.

Continuar leyendo «Tala masiva en Marrutxipi»

Destrozan el nido de la ánade azulona en la isleta del estanque de la Plaza Ramón Labaien de Donostia

Una habitual, como todos los años. Llevaba incubando en la isleta del estanque de la Plaza Plaza Ramón Labaien (antes, Plaza Santa Catalina), un par de semanas. Los nacimientos estaban previstos para finales de marzo.

Ohikoa, urtero bezala. Duela aste pare batetik, Plaza Ramón Labaien plazako (lehen, SantaKatalina plaza), urmaeleko irlatxoan kolka (inkubatzen) zegoen. Jaiotzak martxoaren amaierarako  aurreikusita zeuden.

Continuar leyendo «Destrozan el nido de la ánade azulona en la isleta del estanque de la Plaza Ramón Labaien de Donostia»