Tala masiva en Marrutxipi

Ya están talando los 542 árboles colosales en Marrutxipi – Intxaurrondo (Donostia) 

180 árboles están en terreno municipal y 362 en terreno de Diputación. Las autoridades han hecho caso omiso a los ruegos de la gente para que no talen el arbolado. La concejala de ecología y el diputado foral de Medio Ambiente NO han luchado para preservar el arbolado y con sus silencios han favorecido el arboricidio. En el lugar pretenden construir una salida a la variante que no ha pedido nadie. En septiembre de 2021 los gobiernos municipal y foral afirmaron y reafirmaron mediante declaraciones públicas que no habría afección al entorno.

 

542 zuhaitz erraldoiak mozten ari dira Marrutxipin – Intxaurrondon (Donostia)

180 zuhaitz udaleko lursail batean daude eta beste 362 zuhaitzak Foru Aldundiaren aldameneko beste lursailean. Agintariek ez diete jaramonik egin zuhaitzak ez botatzeko jendearen eskariei. Ekologiako zinegotzia eta Ingurumeneko foru diputatua EZ dira borrokatu zuhaiztia babesteko, eta beren isiltasunekin arborizidioa bultzatu dute. Bertan, inork eskatu ez duen saihesbiderako irteera bat eraiki nahi dute. 2021eko irailean, udal eta foru gobernuburuek adierazpen publikoen bidez ingurumenean ez zela kalterik izango berretsi zuten.

Continuar leyendo «Tala masiva en Marrutxipi»