El cisne hembra de la plaza Gipuzkoa lleva dos meses y medio incubando dos huevos de yeso (2)

La condena del gobierno municipal al cisne hembra de la plaza Gipuzkoa de la ciudad de San Sebastián a incubar huevos falsos se amplía 1 mes más, habiendo cumplido ya 3/4 partes del castigo

Aunemos energías para trasladar conocimiento técnico a los gobernantes y corregir decisiones crueles y erróneas

Udal gobernuak Donostiako Gipuzkoa plazako beltxarga emeari arrautza faltsuak txitatzera ezarr

 

itako kondena beste hilabete batez luzatu dio, eta dagoeneko zigorraren 3/4-ak bete ditu.

Batu ditzagun energiak agintariei ezagutza teknikoa helarazteko eta erabaki krudel eta okerrak zuzentzeko

 


(Euskeraz beherago)

Un tercio del año incubando día y noche dos huevos falsos rellenos de yeso. Esa es la condena que el Departamento Municipal de Salud y Bienestar Animal le está imponiendo a la pareja de cisnes de la Plaza Gipuzkoa de la ciudad de Donostia / San Sebastián para que no se reproduzca.

Tras la perplejidad y repercusión generadas por el comunicado de las asociaciones naturalistas Eguzki y Parkea Bizirik “Kukulunbera” y la contestación de la concejala del área Marisol Garmendia, en el que se avisa que ampliarán la condena de incubación baldía hasta la semana del 28 de julio para evitar una puesta de reposición, los naturalistas voluntarios, informamos para una gestión correcta que:

 • De por sí, los cisnes son especies poco proclives a efectuar una puesta de reposición.
 • En nuestro entorno ningún cisne pone huevos en el mes de julio, por lo que NO hace falta prorrogar esta modalidad de maltrato al cisne hembra.
 • El ciclo reproductivo es: marzo y abril cortejo y construcción del nido, abril y mayo incubación, de mayo a octubre en compañía de las crías.
 • En julio y agosto los cisnes mudan el plumaje. LA MUDA Y LA INCUBACIÓN JUNTAS SON INCOMPATIBLES, otro de los motivos del descarte de una puesta de reposición, aspecto que el Departamento de Salud y Bienestar Animal debiera saber y que su medida de prolongar el sufrimiento hasta el 28 de julio, revela desconocer.
 • Que una ola de calor propia del verano puede resultar letal para la hembra del cisne que lleva engañada 3 meses incubando en el suelo en balde.
 • Que NO es cierto que el cisne hembra comenzó a incubar la semana del 24 de mayo cuando su departamento realizó el cambiazo de los huevos, sino en abril y, que la fecha del cambiazo, coincidió plenamente con la semana de las eclosiones y que, desde entonces, incuba en balde 2 huevos de yeso.
 • Que no se ha explicado qué se ha hecho con los huevos a punto de eclosionar, cuántas veces han realizado cambiazos, por qué se le ha prohibido su conocimiento a la opinión pública y si la concejala del área era conocedora de la medida o también se la habían ocultado, ya que en las declaraciones públicas se mostró sorprendida y un tanto incómoda.
 • Que en su comunicado se asegura que uno de los objetivos es “que la retirada de los huevos fuera lo menos traumática posible para las aves” a lo que le preguntamos que, para obtener el mismo resultado, si es menos o más traumático prolongar el castigo hasta el 28 de julio.

Por todo ello proponemos:

 • Que los cisnes vulgares de la Plaza Gipuzkoa sean trasladados y regalados en nombre de nuestra ciudad a un Parque del centro, este o norte de Europa, área de distribución natural de la especie.
 • Que tanto Plymouth (Inglaterra) como Wiesbaden (Alemania), ciudades hermanadas con Donostia, pueden ser receptoras si así lo desean de los 3 cisnes, ya que ambas se encuentran dentro del área de distribución natural del cisne vulgar (Cygnus olor).
 • Que, para esta propuesta, el coste del traslado sea asequible.
 • Que se celebre en la propia Plaza Gipuzkoa o en los Arkupes de Diputación un evento académico para la gente que podría llevar el título Agur beltxargei (Adiós a los cisnes), Kaixo basahateei (Hola a los ánades azulones) donde se explique la problemática que causan los cisnes con especies autóctonas más vulnerables cuando se naturalizan en nuestro entorno.
 • Que el evento conforme una nueva directriz ilusionante de respeto y concordia con los restantes seres vivos del Planeta.
 • Que los ánades azulones reemplacen a los cisnes en la Plaza Gipuzkoa.

Invitamos a la reflexión y recordamos:

 • Si merece la pena que en nombre de la belleza y por la exclamación ciudadana ¡Qué bonitos! tengamos a 3 cisnes con las alas amputadas para que no vuelen en un espacio reducido, engañados e incubando día y noche huevos falsos durante un tercio del año.
 • En atención a la ley aprobada por el Gobierno Vasco 6/1993, de 29 de octubre, de protección de animales, el Artículo 2.a dice textualmente: “Queda prohibido maltratar a los animales o someter a cualquier práctica que les pueda producir sufrimiento o daños y angustia injustificados”. Ya hemos constatado con nuestros conocimientos que prolongar el castigo de la incubación baldía hasta el 28 de julio carece de rigor y aptitud técnica y profesional.

Descargar comunicado. Se adjunta comunicado no cualificado emitido en nombre del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián.

No dejemos de reflexionar, difundamos y aceptemos la crítica con gratitud, si es para mejorar y caminar hacia un mundo mejor.

Parkea Bizirik “Kukulunbera”

En Egia, a 5 de julio de 2021Urtearen herena, igeltsuz betetako gezurrezko bi arrautza gauez eta egunez txitatzen. Horixe da Udal Osasun eta Animalien Ongizate Sailak Donostiako Gipuzkoa Plazako beltxarga-bikoteari ez ugaltzeko ezarri dion zigorra.

Eguzki eta Parkea Bizirik «Kukulunbera» elkarte naturalisten komunikatuak sortutako harridura eta oihartzunaren eta Marisol Garmendia arlokoko zinegotziaren erantzunaren ondoren, non bigarren errunaldia ekiditeko uztailaren 28ko astera arte inkubazio hutsalaren kondena luzatuko dutela jakinarazten baita, kudeaketa egokia egiteko naturzale boluntarioek honako hau jakinarazten dugu:

 • Berez, beltxargek, ordezkatze bigarren errunaldi bat gauzatzeko ez dute joera handirik erakusten.
 • Gure inguruan beltxargek EZ dute uztailean arrautzarik erruten; beraz, ez da beharrezkoa beltxarga emearen aurkako tratu txarren modalitate hori luzatzea.
 • Ugalketa-zikloa honako hau da: martxoan eta apirilean gorteatzea eta habiagintza, apirilean eta maiatzean inkubazioa eta maiatzetik urrira arte kumeak zaintzea.
 • Uztailean eta abuztuan beltxargek lumajea aldatzen dute. LUMALDATZEA ETA INKUBAZIOA ELKARREKIN BATERAEZINAK DIRA eta ordezkatze bigarren errunaldia baztertzeko beste arrazoietako bat da. Osasun eta Animalien Ongizate Sailak alderdi hori jakin beharko luke, eta animaliaren sufrimendua uztailaren 28ra arte luzatzeko hartutako neurriak funtsezko informazio hau ez dakiela agerian uzten du.
 • Udararen berezkoa den bero-bolada bat beltxarga emearentzat hilgarria izan daiteke, lurrean engainatuta alferrik txitatzen 3 hilabete baitaramatza.
 • EZ da egia beltxarga emea maiatzaren 24ko astean txitatzen hasi zela, Osasun eta Animalien Ongizate sailak arrautzak aldatu zituenean, apirilean baizik, eta aldaketa-data eklosioen astearekin guztiz bat etorri zela, eta harrezkero, bi igeltsuzko arrautza txitatzen dituela.
 • Ez dela azaldu zer egin den eklosionatzear zeuden arrautzekin , zenbat aldiz aldaketak egin dituzten, zergatik iritzi publikoari arrautzen berri izatea debekatu zaion eta arloko zinegotziak neurriaren berri bazuen edo ezkutatu egin zioten, jendaurreko adierazpenetan harrituta eta deseroso samar agertu baitzen.
 • Bere komunikatuan «hegaztientzat arrautzak kentzeak kalterik txikiena eragitea» helburuetako bat dela ziurtatzen du. Emaitza bera lortzeko, zigorra uztailaren 28ra arte luzatzea onuragarriagoa ala kaltegarriagoa den, zuzen galdetzen diogu.

Horregatik guztiagatik, honako hau proposatzen dugu:

 • Gipuzkoa Plazako beltxarga arruntak gure hiriaren izenean Europako erdialdeko, ekialdeko edo iparraldeko parke batera eramatea eta oparitzea, espeziearen berezko banaketa-eremuaren barruan.
 • Plymouth (Ingalaterra) eta Wiesbaden (Alemania), Donostiarekin senidetuta dauden hiriak, nahi izanez gero 3 beltxargen hartzaile izan daitezke, biak baitaude beltxarga arruntaren (Cygnus olor) berezko banaketa-eremuaren barruan.
 • Proposamen honetarako, lekualdaketaren kostua arrazoizkoa izatea.
 • Gipuzkoa Plazan bertan edo Diputazioko arkupeetan jendearentzat ekitaldi akademiko bat egitea, Agur beltxargei – Kaixo basahateei izenburuarekin, beltxargak gure ingurunean naturalizatzen direnean espezie autoktonorik zaurgarrienei sortarazten dizkieten arazoak azaltzeko.
 • Ekitaldiak, Planetako gainerako bizidunekiko errespetu eta elkartasun irizpide batekin bat egitea.
 • Basahateek beltxargen lekua Gipuzkoa Plazan har dezatela.

Gogoeta egitera gonbidatzen dugu eta honako hau gogorarazten dugu:

 • Edertasunaren izenean eta jendarteak ze politak! esateko, 3 beltxarga toki txiki batean hegalak moztuta hegan egin ez dezaten eta urteko heren batean gauez eta egunez gezurrezko arrautzak txitatzen engainatuta izatea, merezi duen.
 • Eusko Jaurlaritzaren Animaliak Babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legeari jarraikiz, 2.a artikuluak hitzez hitz honako hau dio: «Debekatuta dago animaliei tratu txarrak eragitea edo arrazoirik gabeko sufrimendua, kalteak eta larritasuna eragin diezaiekeen edozein praktika egitea». Gure ezagupenez uztailaren 28ra arte inkubazio hutsalaren zigorra luzatzeak ez duela zorroztasunik ezta gaitasun tekniko eta profesionalik ere, egiaztatu dugu.

Komunikatua deskargatu. Honekin batera doakizue Donostiako Udalaren izenean emandako kualifikaziorik gabeko komunikatua.

Egin dezagun gogoeta, egin dezagun eta onar dezagun kritika esker onez, hobetzeko eta mundu hobe baterantz joateko bada.

Parkea Bizirik “kukulunbera”

Egian, 2021eko uztailaren 5ean

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.